หนังสั้นที่ได้รับรางวัล ตามโครงการประกวดหนังสั้นของ ศฝ.นศท.มทบ.23
1.รางวัลชนะเลิศ ร.ร.หนองเรือวิทยาคม ชื่อเรื่อง "Help Me"
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.บัวขาว (นศท.ชัชวาล พรสวัส ดิ์) " ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอชื่อเรื่อง "
3. รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม  ชื่อเรื่อง " สามัคคีคือพลังห่างไกลยาเสพติด "
4.รางวัลชมเชย ร.ร.ขามแก่นนคร (นศท.ภัทรพงศ์ นิโลบล)  ชื่อเรื่อง "วันเกรียน เรียน จ๊วด"
5. รางวัลชมเชย ร.ร.เวียงวงกตวิทยาคม  ชื่อเรื่อง "ความตายที่ปลายนา"

*********************