ภารกิจ/ขีดความสามารถ
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓
 

ภารกิจ :
อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับดูแล และให้การสนับสนุน การฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนดำเนินการฝึกหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ

ขีดความสามารถ

          1.  อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้ถึงชั้นปีที่ 5

          2. ให้การศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ได้ ในวิชาการทั่วไป วิชาทหารราบ วิชาทหารม้า วิชาทหารปืนใหญ่ วิชาทหารช่าง วิชาทหารสื่อสาร วิชาอาวุธ และวิชาการสงครามพิเศษ

          3.  ดำเนินการฝึก และปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารได้ 9,000 คน

          4.  กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของจังหวัดทหารบกที่เป็นหน่วยขึ้นตรงได้ตามความจำเป็น

          5.  ดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          6.  มีการสนับสนุนทางการช่วยรบอย่างจำกัด

 
...............................................................................................................................
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter