ประวัติความเป็นมาของหน่วย 


               แผนกการฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบกขอนแก่น และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา
     อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

               แผนกการฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบกขอนแก่น  จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑/๒๐ ลง ๕ ม.ค.๒๐  แผนกการฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบก      ขอนแก่น ได้แปรสภาพมาเป็น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๖๙/๓๓ ลง ๙ พ.ค.๓๓ ใช้หมายเลข อจย. ๕๑–๒๐๒(๕ ธ.ค. ๓๑)

 
...............................................................................................................................
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter