การตรวจสภาพความพร้อมรบ ประจำปี 2562

เมื่อ 16 พ.ค.62 พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ ประจำปี 2562 ของหน่วย ณ บก.ศฝ.นศท.มทบ.23 และร่วมเดินทางไกล กับกำลังพลนายทหาร, นายสิบ ตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเกษรวนาราม บ.โกทา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น...

ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ 2 พ.ค.62 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุม...

ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ 2 พ.ค.62 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุม...

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 กระทำพิธีเปิดการฝึกทบทวน ผกท.

เมื่อ 7 พ.ค.62 พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 กระทำพิธีเปิดการฝึกทบทวน ผกท. โดยมีสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่ง ผกท. เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562...

โครงการ" จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ "

พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร, พนักงานราชการ จัดโครงการ" จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ " ด้วยการทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นประจำทุกเดือน...

ผู้บังคับบัญชา

พันเอกเอนก พรหมทา

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

Games